ครอบครัวของฉัน

ฉันมีครอบครัวทั้งหมด7คน ประกอบไปด้วย บิดา-มารดา พี่สาว1คน พี่ชาย3คน และฉัน

บิดา ชื่อ นาย สวัสดิ์ คงเงินทอง

มารดา ชื่อ นาง บุญยง คงเงินทอง

90_20100728142940

พี่สาว ชื่อ นางสาว ประภาพร คงเงินทอง

5pun1

พี่ชายชื่อ 1.นาย สุชาติ คงเงินทอง

2.นายประจักษ์ คงเงินทอง

3.นาย บุญมี คงเงินทอง

p18v9fspbki6f5h51eqh1fhtutn5

และฉัน นางสาว นงลักษณ์ คงเงินทอง

746064-topic-1

 

ครอบครัวของฉันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอยู่กันอย่างมีความสุขมีแต่รอยยิ้ม

มีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดฉันรักครอบครัวที่สุดในโลก

images

โฆษณา