about

น.ส.นงลักษณ์ คงเงินทอง ชั้น ม.4/1 เลขที่ 19

16708631_257420968029332_4116386647030391637_n

เว็บไซท์ นงลักษณ์เบบี้มายด์จัดทำขึ้นเพื่อ

การศึกษาในรายวิชาคอมพิวเตอร์(สาระเพิ่ม)

ของนักเรียนชั้น ม.4/1 จำนวนนักเรียน 15 คน

ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21

อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120

รวมทั้งผู้ที่สนใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

โฆษณา